۱۵٪ تخفیف اولین خرید با کد: welcome

برنامه بدنسازی بانوان برای فرم دهی عضلات و چربی سوزی

آنچه در این مطلب می‌خوانید

برنامه بدنسازی بانوان (women’s fitness programme)، مجموعه ای از حرکات بدنسازی است که علاوه بر کاهش وزن باعث فرم دهی و تقویت عضلات می شود.

در برنامه بدنسازی بانوان به صورت معمول از وزنه های سبک تر استفاده می شود.

در عوض، حرکات با سرعت سریع تری انجام می شود و تعداد حرکات بیشتری اجرا می شود.

چنانچه از قبل دارای سابقه ورزشی می باشید، دیگر تازه کار محسوب نشده و می توانید از این برنامه استفاده نمایید.

این برنامه به صورت طراحی شده است، که برای بانوان میانسال نیز مناسب است.

مشخصات برنامه بدنسازی بانوان

مدت زمان اجرای برنامه بدنسازی ارائه شده برای ده هفته و هر هفته چهار جلسه تمرین است.

دو روز برنامه مختص عضلات پایین تنه و دو روز دیگر مربوط به عضلات بالا تنه است که در کنار آن می توان عضلات میان تنه را نیز اجرا نمود.

همچنین سه روز در هفته برای بازسازی و استراحت عضلات در نظر گرفته شده است.

مدت زمان استراحت بین هر تکرار باید کمتر از سی ثانیه باشد و بین هر حرکت نیز کمتر از دو دقیقه باید استراحت نمود.

هدف اصلی این برنامه بدنسازی فرم دهی و تقویت عضلات و در کنار آن چربی سوزی و کاهش وزن می باشد.

در پایان هر جلسه تمرین به مدت پانزده تا سی دقیقه تمرینات هوازی برای کالری سوزی بیشتر توصیه می شود.

فیتنس بانوان چیست و آشنایی با چند حرکت برای فیتنس

راهنمایی تصویری عضلات پایین تنه

عضله چهارسر ران اسکوات با هالتر
 • نام حرکت : اسکوات با هالتر
 • تعداد : چهار ست هفت تایی
 • زمان اجرا : روز اول و سوم
 • عضلات چهار سر ران
 • ابتدا هالتر پشت گردن بر روی شانه ها قرار گیرد.
 • فاصله پاها از یکدیگر به اندازه دو برابر عرض شانه باز شوند.
 • شانه ها و کمر کاملا صاف و سینه رو به بیرون قرار گیرد.
 • تا حدی که ران ها موازی با سطح زمین گردد، پایین رفته.
 • مجدد با صاف نگه داشتن کمر به حالت اول بازگشته.
عضله چهارسر ران پرس پا ماشین
 • نام حرکت : پرس پا ماشین
 • تعداد : چهار ست هشت تایی
 • زمان اجرا : روز اول و سوم
 • عضلات چهار سر ران
 • ابتدا روی دستگاه پرس پا نشسته و به پشتی دستگاه تکیه شود.
 • فاصله پاها از یکدیگر به اندازه ۳۰ سانتیمتر باز گردند. 
 • سپس به آرامی زانوها خم شود و به قسمت سینه نزدیک گردد.
 • در انتهای مجدد زانو ها به آرامی صاف شود و به حالت اولیه برگردد.
حرکت ددلیفت
 • نام حرکت : لانگز با دمبل
 • تعداد : سه ست ده تایی
 • زمان اجرا : روز اول و سوم
 • عضلات پشت ران
 • ابتدا کاملا صاف ایستاده و با هر دست یک دمبل برداشته شود.
 • دست ها به صورت آزاد در دو طرف بدن به صورت آویزان باشند.
 • سپس یک گام بزرگ برداشته شود.
 • پس از مکث کوتاهی مجدد به حالت ابتدایی بازگشته.
 • مجدد برای پای دیگر تکرار شود.
برنامه بدنسازی بانوان لانگز
 • نام حرکت : دد لیفت هالتر
 • تعداد : چهار ست پنج تایی
 • زمان اجرا : روز اول و سوم
 • عضلات پشت ران
 • ابتدا کاملا صاف ایستاده و فاصله پاها به اندازه عرض شانه باز شوند.
 • کمر را کاملا صاف نگه داشته و با حالت نشسته هالتر برداشته شود.
 • برای بلند شدن، از قدرت پاها استفاد گردد.
 • مجدد با کمر کاملا صاف به حالت ابتدای باز گشته شو

راهنمایی تصویری عضلات بالا تنه

حرکت بالاسینه هالتر
 • نام حرکت : بالا سینه هالتر
 • تعداد : سه ست یازده تایی
 • زمان اجرا : روز دوم و چهارم
 • عضلات سینه ای
 • ابتدا به پشت بر روی سطح شیب دار نیمکت داراز کشیده شود.
 • دست ها به اندازه عرض شانه باز شده و هالتر نگه داشته شود.
 • سپس با قدرت دست ها صاف شده و هالتر بالا برده شود.
 • مجدد هالتر در نزدیکی استخوان ترقوه پایین آورده شود.
حرکت لت از جلو
 • نام حرکت : لت از جلو
 • تعداد : سه ست هشت تایی
 • زمان اجرا : روز دوم و چهارم
 • عضلات زیر بغل
 • روی نیمکت نشسته و با فاصله بیش ار عرض شانه میله را گرفته شود.
 • به آرامی میله پایین کشیده شود تا حدی که به نزدیکی شکم قرار گیرند.
 • پس از یک توقف کوتاه مجدد دست ها به حالت ابتدای باز گردد.
حرکت سرشانه دمبل
 • نام حرکت : پرس سرشانه
 • تعداد : سه ست ده تایی
 • زمان اجرا : روز دوم و چهارم
 • عضلات سرشانه
 • ابتدا بر روی نیمکت با کمر کاملا صاف نشسته و دو دمبل برداشته شود.
 • دست ها دو برابر عرض شانه باز شوند.
 • دمبل ها به صورت موازی نگه داشته شوند.
 • دمبل ها همزمان صاف بالا برده شوند
 • مجدد به حالت ابتدایی برگشت داده شود.
برنامه بدنسازی بانوان پشت بازو دمبل
 • نام حرکت : دمبل پشت بازو
 • تعداد : سه ست ده تایی
 • زمان اجرا : روز دوم و چهارم
 • عضلات پشت باز
 • ابتدا در حالت ایستاده با یک دست دمبل بالای سر گرفته شده.
 • سپس به آرامی آرنج خم گردیده تا دمبل پشت گردن قرار گیرد.
 • در انتها بازو به آرامی باز شده تا مجدد دمبل بالای سر قرار گیرد.
برنامه بدنسازی بانوان جلو بازو هالتر
 • نام حرکت : جلوبازو هالتر
 • تعداد : سه ست ده تایی
 • زمان اجرا : روز دوم و چهار
 • عضلات جلو بازو
 • ابتدا دست ها به اندازه عرض شانه باز و میله هالتر از زیر گرفته شود.
 • سپس آرنج ها به طرف بالا خم و میله تا قفسه سینه بالا آورده شود.
 • در انتها بعد از یک توقف کوتاه میله به آهستگی پایین آورده شود.

راهنمایی تصویری عضلات میان تنه

برنامه بدنسازی بانوان فیله کمر
 • نام حرکت : فیله کمر
 • تعداد : سه ست پانزده تایی
 • زمان اجرا : هر چهار روز
 • عضلات پایین کمر
 • ابتدا بر روی دستگاه دراز کشیده و پاها با پایه میز نگه داشته شوند.
 • سپس دست ها در کنار سر قرار داده شده.
 • به آرامی از ناحیه کمر خم شده و تا جاییکه بدن عمود با زمین قرار گیرد.
 • مجدد به حالت ابتدای باز گشته تا قسمت پشت کاملا صاف شود.
برنامه بدنسازی بانوان شکم نشسته
 • نام حرکت : دراز و نشست
 • تعداد : سه ست پانزده تایی
 • زمان اجرا : هر چهار روز
 • عضلات شکم
 • ابتدا بر روی نیمکت نشسته و پاها داخل گیره ها قرار داده شوند.
 • سپس با خم کردن شانه ها بدن به سمت بالا هل داده شود.
 • دست ها در دو طرف سر کنار گوش ها نگه داشته شود.
 • در انتها مجدد به آرامی به حالت اولیه بازگشته شود.
برنامه بدنسازی بانوان شکم بارفیکس
 • نام حرکت : بارفیکس شکم
 • تعداد : سه ست ده تایی
 • زمان اجرا : هر چهار روز
 • عضلات شکم
 • ابتدا از میله بارفیکس آویزان شده و پاها به طرف پایین آویزان گردد.
 • سپس پاها به طرف بالا جمع شوند، تا زانو ها مقابل کمر قرار گیرند.
 • در انتهای حرکت زاویه زانوها با شکم برابر ۹۰ درجه خواهد شد.
 • مجدد پاها به آرامی باز شده و به حالت ابتدای باز خواهد گشت.

راهنمای شروع برنامه بدنسازی بانوان

برای شروع برنامه بدنسازی بانوان باید بیش از هرچیز، تعهد به انجام منظم آن داشته باشید.

به این معنا که ضمن داشتن برنامه ریزی دقیق، روند پیشرفت خود را نیز پیگیری نمایید تا به نتیجه دلخواه دست یابید.

برخی از عوامل که باعث موفقیت در اجرای یک برنامه بدنسازی می شوند عبارتند از : 

هدف خود را تعیین کنید

اهدافی را پیش از شروع برنامه بدنسازی بانوان برای خود تعیین کنید و برای رسیدن به آن تمام تلاش خود را بکنید.

تحقیقات حاکی از آن است که هدف گذاری دقیق می تواند میزان موفقیت شما را تا حد بسیاری تضمین کند.

پس پیش از شروع برنامه بدنسازی بانوان که ارائه شد برای خود هدفی تعیین کنید و برای رسیدن به آن کاملا متعهد باشید.

هدف را جزئی کنید

گام بعد از مشخص کردن اجزای یک هدف است که از چه قسمت های تشکیل شده است.

هرگز نگویید که می خواهم وزن کم کنم!  بلکه به طور دقیق مشخص کنید که چه میزان از درصد چربی بدن خود را می خواهید کاهش دهید.

تمامی اهداف از پیش تعیین شده را به صورت کاملا جزئی و در نظر گرفتن تمامی جزئیات یادداشت کنید.

هدف را اندازه گیری کنید.

بعد از آنکه اجزای تشکیل دهنده هدف خود را مشخص نمودید،‌ باید با یک معیار سنجش آنرا ارزیابی کنید.

یکی از بهترین روش ها برای اندازه گیری اهداف تعیین شده، استفاده از نتایج ارائه شده توسط دستگاه بادی کامپوزیشن است.

هدف را زمانبندی کنید.

در انتها، برای رسیدن به هدف تعیین شده باید یک بازه مشخص زمانی تعریف کنید.

این روش در افزایش میزان انگیزه شما موثر است و تعهد شما را به انجام تمرینات برنامه بدنسازی بانوان بیشتر می کند.

با این وجود اگر در بازه زمانی مشخص شده به هدف خود نرسیدید، هرگز خود را سرزنش نکنید و به مهلت مجدد مشخص کنید.

حرکات بدنسازی بانوان بدون نیاز به وزنه با آموزش کامل تصویری

جمع بندی برنامه بدنسازی بانوان

برنامه بدنسازی بانوان برای داشتن تناسب اندام یکی از مهمترین نکات قبل از شروع به ورزش است.

امروزه اکثر خانم ها مانند آقایان، به تمرنیات بدنسازی علاقمند شده اند و آنرا بخشی از زندگی خود قرار داده اند.

خوشبختانه، اطلاعات و دانش افراد نیز در این خصوص افزایش پیدا کرده است و دیگر داشتن یک برنامه بدنسازی بانوان چیز عجیبی نیست!

 در مورد بدنسازی بانوان سوالات بسیاری وجود دارد، که آیا بدن بانوان حجیم می شود یا خیر؟ که ما در مطالب دیگر به آن پرداخته ایم.

با این حال اگر سوال در این خصوص دارید می توانید آنرا با ما در بخش نظرات به اشتراک بگذارید و یا اگر تجربه ای دارید که برای دیگران مفید است، آنرا در بخش نظرات کاربران قرار دهید.

کتابهای پیشنهادی مرتبط
محصولی با شرایط مورد نظر یافت نشد.
ترتیبی که برای مطالعه پیشنهاد می شود
تصویر تیم تحریریه
تیم تحریریه

این مقاله به کوشش تیم تحریریه نکات‌تناسب‌اندام تولید شده است. امیدواریم که با تلاش خود، بتوانیم تاثیری هر چند کوچک در بهبود کیفیت وب فارسی داشته باشیم.

این مطالب را از دست ندهید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت