۲۰٪ تخفیف اولین خرید با کد: welcome20

تمرینات قدرتی چیست و آشنایی با اصول انتخاب وزنه

آنچه در این مطلب می‌خوانید

تمرینات قدرتی (Strength training)، را می توان از مهمترین تمرینات بدنی جهت افزایش سطح آمادگی جسمانی دانست، که هدف از اجرای آنها، افزایش میزان قدرت عضلانی می باشد.

قدرت عضلانی، به معنای توانایی یک یا گروهی عضله برای وارد نمودن بیشترین نیرو به یک مقاومت است.

بنابراین اساس عملکرد تمرینات قدرتی متمرکز بر انقباضات عضلانی می باشد.

تمرینات قدرتی چیست و آشنایی با اصول انتخاب وزنه

آشنایی با انواع انقباض عضلانی

عضلات بدن، در زمان جمع شدن می‌توانند در مفاصل بدن حرکت ایجاد کنند، که به این جمع شدن عضلات، انقباض گفته می‌شود.

این جمع شدن عضلات یا انقباض عضلات به سه حالت مختلف قابل انجام است، که عبارتند از : 

انقباض ایزومتریک

انقباض ایزومتریک (Isometric)، یا هم طول، هنگامی رخ می دهد که تنش عضلانی افزایش یابد، بدون آنکه تغییری در طول عضله ایجاد شود یا زاویه مفصل تغییری داشته باشد.

به عبارت دیگر، هرگاه نیرو به مقاومتی غیر قابل حرکت وارد شود، انقباض ایزومتریک ایجاد شده است.

مانند نیرو وارد کردن به دیوار یا نگه داشتن وزنه در یک زاویه به طور ثابت.

انقباض ایزوتونیک

انقباض ایزوتونیک (Isotonic) یا هم تنش، هنگامی رخ می دهد که تنش عضلانی همراه با تغییر زاویه مفصل رخ دهد و طول عضله در دامنه حرکتی تغییر نماید.

انقباض ایزوتونیک، در زمان کوتاه شدن طول عضله به انقباض درونگرا (Concentric)، و هنگام طویل شدن طول عضله به نام انقباض برونگرا (Eccentric)، شناخته می شود.

انقباض ایزوکنتیک

انقباض ایزوکنتیک (Isokinetic)، یا هم جنبش، هنگامی رخ می دهد که تنش عضلانی همراه با تغییر زاویه مفصل باشد.

اما سرعت انقباض در تمامی دامنه حرکتی یکسان و ثابت بماند.

در واقع هنگام انقباض درونگرا یا برونگرا، دستگاه بدنسازی مقاومتی متناسب با نیروی وارد شده، ایجاد می نماید.

اجرای این نوع از تمرینات نیازمند تجهیزات بدنسازی ویژه ای می باشد.

عضله جلو بازو و تمرینات با وزنه برای بدنسازی

آشنایی با انواع تمرینات قدرتی

چنانچه عنوان شد، هر نوع تمرین بدنی که در آن نیرو علیه مقاومتی وارد شود، تحت عنوان تمرینات قدرتی شناخته می شود.

با توجه به نوع مقاومت ایجاد شده، به چندین گروه  تمرینات با وزن بدن، تمرینات با کش و تمرینات با وزنه قابل تقسیم بندی می باشد.

استفاده از روش های مختلف تمرینی باعث می شود، تا بتوان از انواع انقباضات عضلانی برای طراحی تمرین استفاده نمود.

با این حال متداولترین روش افزایش قدرت عضلانی، روش ایزوتونیک می باشد.

به عنوان مثال، برای حرکت اسکات با هالتر، هنگام پایین رفتن، طول عضله کوتاه شده و انقباض درونگرا ایجاد می شود.

سپس هنگام بازگشت به وضعیت ابتدایی، به تدریج بر طول عضله اضافه شده و انقباض برونگرا رخ می دهد.

عضله پشت بازو و تمرینات با وزنه برای بدنسازی

فواید تمرینات قدرتی

تمرینات قدرتی تنها مختص به ورزشکاران حرفه‌ای نیست، بلکه باعث ارتقاء فاکتورهای آمادگی جسمانی می‌شود، برای تمامی افراد مفید می‌باشند.

در واقع، در زمان انجام تمرینات قدرتی تنها قدرت جسمانی افزایش پیدا نمی‌کند، بلکه در زمان انجام تمرینات قدرتی عضلات اقدام به بازسازی خود می‌کنند و مانع از بین رفتن بافت عضلانی می‌شوند.

به طورکلی انجام منظم تمرینات قدرتی فواید بسیاری برای بدن دارد، که برخی از مهمترین آنها عبارتند از : 

 • محافظت از توده عضلانی و استخوان ها
 • حفظ کاهش وزن
 • بهبود سطح آمادگی جسمانی
 • بهبود وضعیت بدنی
 • مدیریت بیماری‌های مزمن
 • بهبود سیستم قلبی عروقی
 • بهبود خلق و خو و سطح انرژی

فرمول محاسبه یک تکرار بیشینه

برای محاسبه شدت تمرینات قدرتی با وزنه، می توان از فرمول یک تکرار بیشینه (One-repetition Maximum)، که برابر با بیشترین مقدار وزنه ای که فرد می تواند برای تعداد یک بار آنرا حرکت دهد، استفاده نمود و سپس تعداد تقریبی تکرارها با توجه به درصد یک تکرار بیشینه را بر اساس جدول زیر اجرا نمود.

نوع تمرین قدرتی
تعداد تکراردرصد یک تکرار بیشینه
یک تکرار بیشینهیک۱۰۰ درصد تکرار بیشینه
افزایش قدرت عضلانیسه۹۵  درصد تکرار بیشینه
افزایش قدرت عضلانیپنج۹۰  درصد تکرار بیشینه
افزایش قدرت عضلانیشش۸۵  درصد تکرار بیشینه
ایجاد حجم عضلانیهشت۸۰  درصد تکرار بیشینه
ایجاد حجم عضلانیده۷۵  درصد تکرار بیشینه
ایجاد حجم عضلانیدوازده۷۰  درصد تکرار بیشینه
افزایش استقامت عضلانیچهارده۶۵  درصد تکرار بیشینه
افزایش استقامت عضلانیهفده۶۰  درصد تکرار بیشینه

یک مثال از نحوه انتخاب وزنه مناسب

در ابتدا، بهتر است فرد سنگین ترین وزنه ی که می تواند حرکت دهد، انتخاب نموده و شروع به اجرای حرکت نماید. اگر تنها یک بار بتواند آن وزنه را حرکت دهد، وزن آن برابر با مقدار یک تکرار بیشینه خواهد بود.

اما اگر تعداد حرکات بیش از یکبار باشند، می توان از فرمول یک تکرار بیشینه، مقدار آنرا محاسبه نمود.

( (تعداد تکرارها ×۰/۰۳)+ ۱) × مقدار وزنه = یک تکرار بیشینه

به عنوان مثال، فردی حرکت اسکات را با هالتر ۱۰۰ کیلوگرمی حداکثر ۱۰ مرتبه تا رسیدن به خستگی تکرار می نماید. یک تکرار بیشینه او برای این حرکت برابر است با.

 ۱۳۰ کیلوگرم = ( (۱۰ ×۰/۰۳)+ ۱) × ۱۰۰ = ۱RM

پس از محاسبه مقدار یک تکرار بیشینه، اگر قرار به اجرای حرکت اسکات به تعداد ۱۲ مرتبه باشد، ۷۰ درصد ۱۳۰ کیلوگرم را محاسبه نموده، که برابر با ۹۱ کیلوگرم است و با هالتر ۹۱ کیلوگرمی حرکت اسکات را به تعداد ۱۲ مرتبه انجام می دهد.

۱۲ مرتبه با وزنه ۹۱ کیلوگرم ( ۷۰٪) × ۱۳۰ = ۹۱

تقسیم بندی تمرینات قدرتی با وزنه بر اساس عضلات

عضله سرینی و تمرینات با وزنه برای بدنسازی
عضله پایین کمر و تمرینات با وزنه برای بدنسازی
عضله زیربغل و تمرینات با وزنه برای بدنسازی
عضلات شکمی و تمرینات با وزنه برای بدنسازی
عضله پشت بازو و تمرینات با وزنه برای بدنسازی
عضله جلو بازو و تمرینات با وزنه برای بدنسازی
عضله سینه ای و تمرینات با وزنه برای بدنسازی
عضله چهارسر ران و تمرینات با وزنه برای بدنسازی
عضله پشت ران و تمرینات با وزنه برای بدنسازی
عضله سرشانه و تمرینات با وزنه برای بدنسازی

عضله زیربغل و تمرینات با وزنه برای بدنسازی

جمع بندی تمرینات قدرتی

تمرینات قدرتی نوعی از تمرینات آماده سازی جسمانی است که با ایجاد انقباض بر روی عضله، باعث ایجاد حجم، قدرت و استقامت می شود.

همچنین این نوع از تمرینات می توان باعث سلامت و قدرت استخوان ها، عضلات و تاندون ها گردد.

نکته حائز اهمیت در زمان انجام تمرینات قدرتی در این است که عضلات در زمان مواجه با یک مقاومت، تحریک می‌شود.

سپس در فواصل زمانی استراحت، عضلات می‌توانند مجدد به بازیابی و ساخت دوباره خود مشغول شوند.

این فرایند باعث می‌شود تا عضلات قوی و بازسای شوند. بنابراین به صورت کلی توصیه می‌شود تا در زمان انجام تمرینات قدرتی حتما زمانی برای بازیابی و استراحت نیز در نظر گرفته شود.

در ادامه مجموعه‌ی کاملی از تمرینات قدرتی به صورت تصویری قرار گرفته است. به طوریکه می‌توانید از آن به عنوان یک جلسه تمرینی کامل استفاده نمایید.

ترتیبی که برای مطالعه پیشنهاد می شود

Warning: Undefined array key "series-id" in /home/fitness1/domains/fitnesstips.ir/public_html/wp-content/plugins/organize-series/orgSeries-widgets.php on line ۲۱۵

Warning: Undefined array key "os_orderby" in /home/fitness1/domains/fitnesstips.ir/public_html/wp-content/plugins/organize-series/orgSeries-widgets.php on line ۲۱۸

Warning: Undefined array key "os_order" in /home/fitness1/domains/fitnesstips.ir/public_html/wp-content/plugins/organize-series/orgSeries-widgets.php on line ۲۱۹

Warning: Undefined array key "os_exclude" in /home/fitness1/domains/fitnesstips.ir/public_html/wp-content/plugins/organize-series/orgSeries-widgets.php on line ۲۲۰

Warning: Undefined array key "os_include" in /home/fitness1/domains/fitnesstips.ir/public_html/wp-content/plugins/organize-series/orgSeries-widgets.php on line ۲۲۱

Warning: Undefined array key "os_number" in /home/fitness1/domains/fitnesstips.ir/public_html/wp-content/plugins/organize-series/orgSeries-widgets.php on line ۲۲۲

Warning: Undefined array key "os_offset" in /home/fitness1/domains/fitnesstips.ir/public_html/wp-content/plugins/organize-series/orgSeries-widgets.php on line ۲۲۳

Warning: Undefined array key "os_search" in /home/fitness1/domains/fitnesstips.ir/public_html/wp-content/plugins/organize-series/orgSeries-widgets.php on line ۲۲۴
تیم تحریریه
تیم تحریریه

این مقاله به کوشش تیم تحریریه نکات‌تناسب‌اندام تولید شده است. امیدواریم که با تلاش خود، بتوانیم تاثیری هر چند کوچک در بهبود کیفیت وب فارسی داشته باشیم.

این مطالب را حتما بخوانید

11 پاسخ به “تمرینات قدرتی چیست و آشنایی با اصول انتخاب وزنه”

 1. زکات علم نشر آن است و شما به بهترین صورت زکات علم خودتون رو پرداخت کردید. با سپاس فراوان

 2. سلام. به نظرم بهتره افرادی که تصمیم به افزایش حجم دارند روی تعداد تکرار خیلی دقت کنند. تعداد هشت تا ده تکرار نمی تونه باعث افزایش حجم بشه . باید بین چهار تا شش تکرار با حداکثر قدرت اجرا کرد.

 3. ممنون از مطلب کامل و جامعی که ارائه دادید، خیلی وقت بود با اجرای خیلی از حرکات مشکل داشتم.

 4. خیلی عالی، ممنون از ارائه این مطلب کامل و کاربردی، آیا منبع جامعی برای اموزش تمامی حرکات بدنسازی وجود دارد؟

  1. سلام دوست عزیز، بله چندین عنوان کتاب داخل سایت قرار داده شده است، عبارت آناتومی تمرینات بدنسازی را جستجو کنید، تا به کتاب‌ها دسترسی داشته باشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت