درباره نکات تناسب اندام

جامعه وقتی فرزانگی و سعادت می یابد

که مطالعه، کار روزانه اش باشد “ سقراط ”

 

امروزه تغییرات بسیاری در عرصه کتاب و کتاب خوانی مشاهده می شود، که بی شک یکی از مهمترین آنها، نشر اکترونیک است. پدیده ای که نه تنها بسیاری از هزینه ها را کاهش بخشیده است، بلکه باعث افزایش سرعت توزیع و انتشار کتاب شده است.

با این حال، وجود برخی از مشکلات در دسترسی به منابع علمی روز دنیا، راه بهره بردن از مزایای آنرا برای علاقمندان نشر الکترونیک در ایران سد نموده است، که همین موضوع زمینه ساز راه اندازی نکات تناسب اندام گردید.

سامانه ای که بی نیاز از داشتن کارت های بانکی بین المللی، به راحتی می توان جدیدترین و بهترین منابع علوم ورزشی را تنها با صرف هزینه ای بسیار ناچیز در مقابل قیمت اصلی، به وسیله کارت های بانکی عضو سیستم شتاب تهیه نمود.  

شایان ذکر است، نکات تناسب اندام به عنوان نخستین و معتبرترین فروشگاه تخصصی کتاب های الکترونیک علوم ورزشی، دارای مجوزهای لازم از طرف وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی به شماره شامد: ۱-۱-۷۳۲۴۲۲-۶۵-۰-۴ می باشد.