بدنسازی بانوان مجموعه از تمرینات بدنسازی است که با هدف فرم دهی اندام  انجام می شود. در این تمرینات از وزنه های سنگین استفاده نمی شود تا حجم دهی عضلات صورت نگیرد. حرکات کششی و ورزش های هوازی در کنار تمرینات قدرتی باعث تقویت عضلات و استحکام استخوانی می شوند