پایگاه دانش تناسب اندام

بیکرام یوگا یا یوگای داغ چیست و چه مزایای به همراه دارد

بیکرام یوگا

بیکرام یوگا یا یوگای داغ شکلی از تمرینات یوگا است که در دمایی بین ۲۵ تا ۴۰ درجه سانتیگراد به مدت ۶۰ تا ۹۰ دقیقه اجرا با بیست و شش وضعیت مختلف بدنی اجرا می شود.

ادامه خواندن ←