پشتیبانی

    لطفا توجه نمایید،

فرم تماس جهت کاربرانی در نظر گرفته شده است که مبلغی برای خرید پرداخت نموده اند، اما در دریافت کتاب دچار مشکل شده اند و یا آنکه تصمیم خرید به روش کارت به کارت و ارسال شماره پیگیری دارند. لطفا جهت دریافت پاسخ از صحت آدرس ایمیل اطمینان حاصل نمایید.

    بخش سوالات متداول،

بر اساس تعداد تکرار سوال های ارسال شده برای بخش پشتیبانی، مجموعه ای از سوالات تهیه شده است. بنابراین با مراجعه و مرور سوالات، پاسخ خود را سریع تر خواهید یافت.