پشتیبانی

    لطفا توجه نمایید،

فرم تماس صرفاً مختص کاربرانی است که مبلغی برای خرید کتاب پرداخت نموده اند، اما در دریافت کتاب دچار مشکل شده اند. لطفا جهت دریافت پاسخ از صحت آدرس ایمیل خود اطمینان حاصل نمایید.

    بخش سوالات متداول،

بر اساس تاریخچه و تعداد تکرار سوال های ارسال شده برای بخش پشتیبانی، مجموعه ای از سوالات متداول تهیه شده است. بنابراین با مراجعه به آن و مرور سوالات، پاسخ خود را خواهید یافت.