بدنسازی

عضلات شکمی و تمرینات با وزنه برای بدنسازی و آمادگی جسمانی

عضلات شکمی و آشنایی با حرکات تمرینی

عضلات شکمی در واقع گروهی از عضلات می باشند که در میانه بدن قرار دارند. این گروه از عضلات عبارتند از: عضله راست شکم؛ عضله مایل خارجی شکم؛ عضله مایل داخلی شکم

ادامه خواندن ←