تمرینات عضلات مرکزی بدن یا عضلات کور با آموزش تصویری

تمرینات عضلات مرکزی بدن یا عضلات کور با آموزش تصویری

تمرینات عضلات مرکزی بدن باعث داشتن جسم سالم تر و آماده تر می شود. در واقع با تقویت عضلات مرکزی، قدرت کل بدن بیشتر می شود و قالب اصلی بدن شکل بهتری می گیرد.

ادامه خواندن ←

برنامه بدنسازی برای افزایش وزن بانوان با آموزش تصویری

برنامه بدنسازی برای افزایش وزن بانوان

برنامه بدنسازی برای افزایش وزن بانوان دارای موارد خاصی است که باید مقداری با برنامه تمرینی آقایان متفاوت باشد. این برنامه تمرینی بانوان ۱۰ هفته ای می باشد.

ادامه خواندن ←

برنامه بدنسازی لاغری شکم و پهلو با آموزش کامل تصویری

برنامه بدنسازی لاغری شکم و پهلو با آموزش کامل تصویری

برنامه بدنسازی لاغری شکم و پهلو یک دوره چهار هفته ای شامل تمرینات قدرتی برای عضلات مرکزی بدن می باشد که در کنار انجام تمرینات چربی سوزی هوازی انجام می شود.

ادامه خواندن ←

برنامه تمرینی بدنسازی برای افزایش حجم با آموزش تصویری

برنامه تمرینی بدنسازی برای افزایش حجم

برنامه تمرینی بدنسازی برای افزایش حجم مستلزم تغذیه مناسب و استراحت کافی است که قبل از شروع برنامه بدنسازی باید رعایت این موارد را مدنظر قرار دهید.

ادامه خواندن ←