استوارت مک گیل (Stuart McGill)، استاد بازنشسته دانشگاه واترلو با بیش از سی سال سابقه تدریس است. همچنین او تا کنون بیش از دویست عنوان مقاله منتشر نموده است که بیشتر آنها در حوزه آسیب های ورزشی می باشد.