استفان چونگ (Stephen Cheung)، دارای مدرک دکترا و محقق دانشگاه بروک در کشور کانادا است. همچنین او عضو هئیت رئیسه انجمن دوچرخه سواران کانادا می باشد و تحقیقات بسیاری در خصوص ورزش دوچرخه سواری انجام داده است.