ال جی فلاندر (L J Flanders)، مربی بدنساز و تناسب اندام است، که بر اساس تجربیات دوران زندان، یک کتاب بر اساس تمرینات وزن بدن و بی نیاز به تجهیزات ورزشی نوشته است.