اروان لو کور (Erwan Le Corre) مربی تناسب اندام و آمادگی جسمانی است که در زمینه علوم ورزشی تحصیلات خود را تکمیل نموده است.