آنت لارسون مایر (Enette Larson Meyer)، استاد دانشگاه وایومینگ و پژوهشگر در زمینه متابولیسم ورزشی است. عمده تحقیقات او در مورد چگونگی تاثیر تغذیه بر روی سلامت جسمانی و عملکرد افراد می باشد.