الیزابت گلیس (Elizabeth Gillies)، مدرس و مربی تناسب اندام است. همچنین او مدیر و مالک یک باشگاه پیلاتس در شهر نیویورک می باشد.