آئورلین بروسال دروال (Aurelien Broussal-Derval) دارای مدرک کارشناسی ارشد توانبخشی و مدرک علوم ورزشی از انستیتوی ملی ورزش پاریس در فرانسه است. همچنین او مربی بدنساز بسیاری از ورزشکاران المپیکی می باشد.