آشو ساکسنا (Ashu Saxena) از سال ۱۹۸۶ به عنوان مربی فوتبال مشغول به فعالیت است و از طرف اتحادیه مربیان فوتبال امریکا (NSCAA) دارای دیپلم عالی مربیگری می باشد.