آنتونی ترنر (Anthony Turner)، مدیر گروه تربیت بدنی موسسه لندن و دانشگاه میدلسکس لندن در کشور انگلیس است. هچنین او مربی بدنساز تیم های باشگاهی مختلف فوتبال در انگلیس و المپین‌ها بوده است.