آن سوانسون (Ann Swanson)، دارای مدرک کارشناسی ارشد یوگا درمانی از دانشگاه مریلند در ایالت مریلند از کشور ایالات متحده است. همچنین او سالها مشغول به تدریس آناتومی و فیزیولوژی در دانشگاه و آموزش یوگا در موسسات می باشد.