آنیتا بین (Anita Bean)، متخصص تغذیه ورزشی و رژیم غذایی از کشور انگلیس است. همچنین او تا کنون چندین جلد کتاب در زمینه تغذیه و رژیم غذایی منتشر نموده است.