آلن هادیریک (Allen Hedrick)، دارای مدرک کارشناسی ارشد در رشته علوم ورزشی از دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در شهر فرزنو است. همچین، او به عنوان مربی بدنساز و تمرینات قدرتی در مرکز آموزش کمیته ملی المپیک ایالات متحده مدتی مشغول فعالیت بوده است.