الکس فاگان (Alex Fagan)، مربی بدنساز و تناسب اندام است که بیشتر در زمینه تمرینات قدرتی و کراس فیت و تمرینات کاربردی مشغول به فعالیت می باشد.