آرون هورشیگ (Aaron Horschig)، دارای مدرک دکترای فیزیوتراپی است. همچنین او با بسیاری از المپین‌ها رشته وزنه برداری به عنوان فیزیوتراپ همکاری داشته است.