پشتیبانی خرید کتاب لاتین ورزشی

پشتیبانی

لطفا قبل از ارسال پیام، با مراجعه به بخش سوالات متداول و مرور مجموعه سوالات تهیه شده، پاسخ خود را سریع تر دریافت نمایید.

بخش پشتیبانی صرفا جهت کاربرانی در نظر گرفته شده است، که پس از خرید کتاب در دریافت فایل دچار مشکل شده اند.

و یا آنکه پس از خرید به روش کارت به کارت و تکمیل فرایند جهت دریافت فایل، تصمیم به ارسال شماره پیگیری دارند.

حداکثر زمان لازم برای دریافت پاسخ به پیام ارسال شده برابر با چهار ساعت می باشد.