همکاری با ما جهت تولید محتوا

با تشکر از تمایل شما برای همکاری با نکات تناسب اندام، برای شروع همکاری، از شما دعوت می نماییم به صورت نویسنده مهمان مطالب و نوشته هایتان را در نکات تناسب اندام منتشر نمایید.

مطالب تهیه شده توسط شما، با نام، تصویر و مشخصات شما منتشر خواهد شد.

در این راه از شما دعوت می شود در نگارش مطالب خود موارد زیر را مد نظر قرار دهید :

۱. به مطالب موجود و مرتبط در سایت نکات تناسب اندام لینک داده شود یا به سایت های معتبر لینک کنید.

۲. ترجمه ها روان و قابل درک باشند.

۳. علامت گذاری ها باید بصورت صحیح و به اندازه استفاده کنید.

۴. هر مطلب باید دستور زبانی یک دست داشته باشد. اگر رسمی نوشته شد رسمی ادامه یابد و یا اگر خودمانی، این فضا حفظ شود.

۵. در انتخاب تیتر مطلب خلاقیت بخرج دهید. کاربران برای خواندن هرمطلب ابتدا به تیتر آن نگاه می کنند.

۶. این ساختار رعایت شود: مقدمه، طرح سوال و جلب توجه خواننده به مطلب ، ارائه نظر و نوشتن جزئیات بیشتر درباره آن، استفاده از مثال ها، ارجاع به مقالات.

جهت شروع به همکاری از طریق بخش زیر آدرس ایمیل زیر سوابق کاری خود را برای ما ارسال نمایید.

info@fitnesstips.ir

در قسمت عنوان ذکر کنید : همکاری