همکاری با ما جهت تولید محتوا

با تشکر از تمایل شما برای همکاری با نکات تناسب اندام، برای شروع همکاری، از شما دعوت می نماییم به صورت نویسنده مهمان مطالب و نوشته هایتان را در نکات تناسب اندام منتشر نمایید.

مطالب تهیه شده توسط شما، با نام، تصویر و مشخصات شما منتشر خواهد شد.

در این راه از شما دعوت می شود در نگارش مطالب خود موارد زیر را مد نظر قرار دهید :

۱. به مطالب موجود و مرتبط در سایت نکات تناسب اندام لینک داده شود یا به سایت های معتبر لینک کنید.

۲. ترجمه ها روان و قابل درک باشند.

۳. علامت گذاری ها باید بصورت صحیح و به اندازه استفاده کنید.

۴. هر مطلب باید دستور زبانی یک دست داشته باشد. اگر رسمی نوشته شد رسمی ادامه یابد و یا اگر خودمانی، این فضا حفظ شود.

۵. در انتخاب تیتر مطلب خلاقیت بخرج دهید. کاربران برای خواندن هرمطلب ابتدا به تیتر آن نگاه می کنند.

۶. این ساختار رعایت شود: مقدمه، طرح سوال و جلب توجه خواننده به مطلب ، ارائه نظر و نوشتن جزئیات بیشتر درباره آن، استفاده از مثال ها، ارجاع به مقالات.

جهت شروع به همکاری از طریق آدرس ایمیل زیر سوابق کاری خود را برای ما ارسال نمایید.

info@fitnesstips.ir

در قسمت عنوان ذکر کنید : همکاری