تماس و پشتیبانی

لطفا توجه نمایید، فرم تماس صرفاً مختص اعضائی است که مبلغی برای خرید کتاب پرداخت کرده اند، اما در دریافت آن دچار مشکل شده اند.
و یا از کیفیت کتاب خریداری شده رضایت نداشته، و درخواست بازگشت مبلغ را دارند.